Počet zobrazení 
Titulek Datum zveřejnění Autor Zobrazení
01 - Jaký je podzim st říj 2013 3033
02 - Čtení slov s dvojhláskou ao, ou st říj 2013 5849
03 - Čtení slov se slabikou di, ti, ni, dy, ty, ny st říj 2013 8924
04 - Délka samohlásek st říj 2013 3040
05 - Háčkujeme, čárkujeme st říj 2013 2994
06 - Čtení s porozuměním st říj 2013 5588
07 - O pejskovi a kočičce st říj 2013 3419
08 - Vánoční rýmování st říj 2013 1524
09 - Přechod na čtení malých písmen abecedy st říj 2013 1317
10 - Slovo se skládá ze slabik st říj 2013 3649
11 - Pracovní karty pro práci se slabikou st říj 2013 1756
12 - Školníček - práce s textem st říj 2013 1694
13 - O perníkové chaloupce - práce s textem st říj 2013 3687
14 - Povolání u nás doma - práce s textem st říj 2013 1683
15 - Písmenkování s Marťánkem st říj 2013 2190
16 - Slovíčkaření st říj 2013 1710
17 - Jak je to se slovy st říj 2013 1721
18 - Jak je to s větou st říj 2013 2633
19 - Z deníku kocoura Modroočka st říj 2013 1573
20 - Pracovní karty – Slož věty ze slov st říj 2013 2401
21 - Slovo, věta st říj 2013 1933
22 - Druhy vět st říj 2013 1603
23 - Význam slov st říj 2013 2499
24 - Hry s písmeny, slovy a větou st říj 2013 2867
25 - Slova stejného a opačného významu st říj 2013 2933
26 - Pravopis u, ů, ú st říj 2013 1668
27 - Dělení hlásek st říj 2013 1662
28 - Tvrdé souhlásky st říj 2013 1298
29 - Měkké souhlásky st říj 2013 1146
30 - Pravopis i, y po tvr. a měk. souhláskách st říj 2013 1747
31 - Test znalostí – 1. čtvrtletí st říj 2013 1884
32 - Opakovací cvičení st říj 2013 2283
33 - Opakovací cvičení 2 st říj 2013 1132
34 - Povolání, význam slov st říj 2013 1217
35 - Slovní druhy st říj 2013 1301
36 - Abeceda st říj 2013 1361
37 - Píšeme d nebo t; b nebo p st říj 2013 1421
38 - Píšeme h nebo ch; v nebo f st říj 2013 1443
39 - Píšeme s, š nebo z, ž a opakujeme st říj 2013 1227
40 - Opakovací cvičení 3 st říj 2013 1377
41 - Čtení slov se slabikou di, ti, ni st říj 2013 1334
42 - Čtení slov se slabikou dě, tě, ně st říj 2013 4713
43 - Čtení slov se slabikou bě, pě, vě, mě st říj 2013 4224
44 - Perníková chaloupka st říj 2013 1450
45 - Práce s textem : Větrný kohout st říj 2013 1332
46 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (1, 2) st říj 2013 1314
47 - Čti a přemýšlej st říj 2013 1362
48 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (3, 4) st říj 2013 1303
49 - Řeč st říj 2013 1260
50 - Dorozumíváme se na dálku st říj 2013 1155
51 - Práce s textem : Ferda mravenec 1 st říj 2013 1481
52 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (5, 6) st říj 2013 1303
53 - Práce s textem : Ferda mravenec 2 st říj 2013 2348
54 - Práce s textem : Ferda mravenec 3 st říj 2013 1153
55 - Práce s textem : Ferda mravenec 4 st říj 2013 1674
56 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (7, 8) st říj 2013 1293
57 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (9, 10) st říj 2013 1373
58 - O zlé Ježibabě st říj 2013 1438
59 - Náměstí st říj 2013 1111
60 - Kmotr Matěj st říj 2013 1572

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma 01 - Český jazyk (1. a 2. třída)