Počet zobrazení 
Titulek Datum zveřejnění Autor Zobrazení
01 - Jaký je podzim st říj 2013 3001
02 - Čtení slov s dvojhláskou ao, ou st říj 2013 5815
03 - Čtení slov se slabikou di, ti, ni, dy, ty, ny st říj 2013 8777
04 - Délka samohlásek st říj 2013 2890
05 - Háčkujeme, čárkujeme st říj 2013 2923
06 - Čtení s porozuměním st říj 2013 5474
07 - O pejskovi a kočičce st říj 2013 3320
08 - Vánoční rýmování st říj 2013 1452
09 - Přechod na čtení malých písmen abecedy st říj 2013 1301
10 - Slovo se skládá ze slabik st říj 2013 3562
11 - Pracovní karty pro práci se slabikou st říj 2013 1734
12 - Školníček - práce s textem st říj 2013 1598
13 - O perníkové chaloupce - práce s textem st říj 2013 3566
14 - Povolání u nás doma - práce s textem st říj 2013 1658
15 - Písmenkování s Marťánkem st říj 2013 2104
16 - Slovíčkaření st říj 2013 1693
17 - Jak je to se slovy st říj 2013 1700
18 - Jak je to s větou st říj 2013 2430
19 - Z deníku kocoura Modroočka st říj 2013 1556
20 - Pracovní karty – Slož věty ze slov st říj 2013 2380
21 - Slovo, věta st říj 2013 1910
22 - Druhy vět st říj 2013 1582
23 - Význam slov st říj 2013 2366
24 - Hry s písmeny, slovy a větou st říj 2013 2846
25 - Slova stejného a opačného významu st říj 2013 2895
26 - Pravopis u, ů, ú st říj 2013 1648
27 - Dělení hlásek st říj 2013 1641
28 - Tvrdé souhlásky st říj 2013 1280
29 - Měkké souhlásky st říj 2013 1124
30 - Pravopis i, y po tvr. a měk. souhláskách st říj 2013 1727
31 - Test znalostí – 1. čtvrtletí st říj 2013 1854
32 - Opakovací cvičení st říj 2013 2064
33 - Opakovací cvičení 2 st říj 2013 1111
34 - Povolání, význam slov st říj 2013 1200
35 - Slovní druhy st říj 2013 1277
36 - Abeceda st říj 2013 1339
37 - Píšeme d nebo t; b nebo p st říj 2013 1400
38 - Píšeme h nebo ch; v nebo f st říj 2013 1423
39 - Píšeme s, š nebo z, ž a opakujeme st říj 2013 1207
40 - Opakovací cvičení 3 st říj 2013 1356
41 - Čtení slov se slabikou di, ti, ni st říj 2013 1320
42 - Čtení slov se slabikou dě, tě, ně st říj 2013 4604
43 - Čtení slov se slabikou bě, pě, vě, mě st říj 2013 4199
44 - Perníková chaloupka st říj 2013 1429
45 - Práce s textem : Větrný kohout st říj 2013 1311
46 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (1, 2) st říj 2013 1293
47 - Čti a přemýšlej st říj 2013 1339
48 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (3, 4) st říj 2013 1284
49 - Řeč st říj 2013 1174
50 - Dorozumíváme se na dálku st říj 2013 1131
51 - Práce s textem : Ferda mravenec 1 st říj 2013 1461
52 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (5, 6) st říj 2013 1281
53 - Práce s textem : Ferda mravenec 2 st říj 2013 2327
54 - Práce s textem : Ferda mravenec 3 st říj 2013 1133
55 - Práce s textem : Ferda mravenec 4 st říj 2013 1654
56 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (7, 8) st říj 2013 1275
57 - Práce s textem : O pejskovi a kočičce (9, 10) st říj 2013 1351
58 - O zlé Ježibabě st říj 2013 1423
59 - Náměstí st říj 2013 1091
60 - Kmotr Matěj st říj 2013 1551

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma 01 - Český jazyk (1. a 2. třída)