18 - Základní skladební dvojice

Anotace: Digitální učební materiál slouží k upevňování a procvičování znalostí učiva o základních skladebních dvojicích formou různých interaktivních cvičení. Žák vytváří ZSD, určuje je ve větách, doplňuje do vět.

 

Vlastnosti:
Komprimační metoda: *.zip
Typy dokumentů:*.odt *.odt, *.pdf
Dokumenty interaktivních tabulí: *.gwb


Doporučené aplikace:

  • Apache Open Office.org (Apache Licence 2.0 /GNU-GPL)
  • Libre Office (GNU-GPL)
  • Adobe Acrobat Reader (GNU-GPL)
  • Interwrite Workspace 8.91.27851467 a vyšší (Pro oprávněné uživatele interaktivních tabulí InterWrite)
  • IQ Board (Pro oprávněné uživatele interaktivních tabulí IQ Board):
  • Hot Potatoes (Pro vzdělávací účely Free)

 

 

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma 02 - Český jazyk (1. a 3. třída) 18 - Základní skladební dvojice