Předměty druhého stupně

V levém sloupci si vyberte předměty v rámci druhého stupně. Předměty mohou být dále členěny podle ročníků nebo podle tématického okruhu.

Stupně (převody) - Doplněno o úlohy

V následujícím odkazu nalezneš shrnutí a příklady na převody mezi stupni a minutami a mezi stupni zapsanými jako desetinné číslo a stupni a minutami (dělali jsme ve škole).

http://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/prevody.htm

Novinka:

Úlohy na procvičování (musí být povolen javascript):

a) s nápovědou zde

b) tytéž úlohy bez nápovědy zde

V příloze naleznete tabulku, s jejíž pomocí můžete snadno libovolný převod provést! Tabulka je ve verzi pro LibreOffice (OpenOffice) Calc (*.ods) či pro Microsoft Excel (*.xls).

Tabulka je přístupná také online na službě Google Drive na tomto odkazu.

Tabulka je přístupná také online na službě Zooho Docs na tomto odkazu.

Pozor! On-line tabulka je otevřená pro úpravy, proto hrozí její poškození! Zároveň se může stát, že ve stejnou chvíli na ní může pracovat více lidí a vzájemně si ji přepisovat. Proto raději používejte soubor pro Calc nebo Excel z přílohy!

 

 

Attachments:
Download this file (Matematika-6 (převody úhlů).ods)Tabulka převodů úhlů[verze pro LibreOffice/OpenOffice Calc 2.0 a vyšší]46 kB
Download this file (Matematika-6 (převody úhlů).xls)Tabulka převodu úhlů[*.xls; verze pro Microsoft Office Excel 97-2003 a vyšší]383 kB

slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

Jak už jsem Vám oznamovala na hodině, tyto typy příkladů bývají velmi často na přijímacích zkouškách.

Proto důrazně doporučuji si je vypočítat.

Stavba rosltinného těla

Pojmy

Tvar kořenů                                Cévní svazky stonku                               Složené listy

Funkce kořene                             Typy bylinného stonku                          Jednoduché listy

Kořen                                         Typy dřevnatého stonku                        Okraje listů

Číst dál: Stavba rosltinného těla

procvičování násobení a dělení racionálních čísel

Procvičujte, trénujte a užívejte si prázdnin.

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma 2. stupeň