Plán metodika prevence pro školní rok 2013 - 14

Plán  práce školního metodika prevence pro školní rok 2013/14

- Stanovené úkoly:

I. primární prevence

aktualizace MPP
průběžná aktualizace „Programu proti šikaně“ -
nástěnky s aktuální tématikou – monitorování dění „venku“ (upozornění na vše, co může negativně ovlivnit výchovu dětí)
konzultační hodiny – pondělí od 14.00 do 15.00, nebo kdykoli po domluvě

II. účast na školících akcích  - poznatky předávány kolegům

seznámení učitelů s novými metodami vyučování
informování kolegů o situaci na škole (úspěchy i problémy) na pravidelných měsíčních poradách
distribuce odborného materiálu pro žáky i rodiče
studium na PPP v Praze určené k doplnění kvalifikace metodika prevence

III. Zaměření se na grantovou politiku a možné projekty
kontrola plnění MPP

Stanovené cíle nelze realizovat bez spolupráce s:
samotnými žáky
výchovným poradcem
podporovateli
rodiči
pedagogickým sborem – návaznost na tématické plány v jednotlivých předmětech, prolínání učiva
 soc. odborem MěÚ Žlutice
Policií ČR, PhDr. Papežovou
okresním metodikem prevence
dalšími institucemi a odborníky (plánované besedy – viz. MPP)
Spolupráce s rodiči:
 třídní schůzky
konzultační hodiny – pondělí 14.00-15.00, nebo dle domluvy

Plánované akce za aktivní účasti školního preventisty:

Den zdraví – přímé vypracování a uskutečnění projektu
besedy
listopad  2013 – divadelní dramatizace knihy MEMENTO  R. Johna
spolu s výchovným poradcem zajišťovat další výchovné akce dle
nabídky Karlovarského  kraje

Ve Žluticích 10.9.2013

Vypracovala: Mgr. Michaela Smyslová, školní metodik prevence

Attachments:
Access this URL (http://dokumenty.zszlutice.cz/MPrevence-plan_2013.pdf)Plán metodika prevence 2013-14[pdf]224 kB

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Dokumenty Metodik prevence Plán prevence