Výstava "Svět očima dětí" VI.

V galerii města  od 13. dubna probíhá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ s názvem "Svět očima dětí". Jedná se o šesté pokračování prezentace prací žáků paní učitelky Anny Vaňatové.

Další cena pro malé výtvarnice

ZUSDalší ocenění  za svoje práce převzali na krajském úřadu v Karlových Varech žákyně výtvarného oboru naší umělecké školy. Pod vedením paní učitelky Anny Vaňatové získaly Barbora Hartová a Hana Smyslová druhé místo za svoji práci "Kuklení housenky perleťovce severního" v soutěži nazvané Hrajeme si s odpady. Výtvarná soutěž je součástí společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO – KOM, a.s. na podporu třídění odpadu. Oběma výtvarnicím i paní učitelce blahopřejeme.

Vánoční koncerty ZUŠ 2015

ZUŠ

Svět očima dětí 5

Ve školní galerii Na Schodech byla 1. prosince 2015 zahájena expozice prací žáků z výtvarného oboru naší umělecké školy. Pod vedením paní učitelky Anny Vaňatové jsou vystavovány práce nejen se zimní tématikou. Vidět můžeme i díla oceněná v rámci krajských soutěží. Děti prezenzují své práce nejen plošné, ale také prostorové. Všem autorům prací patří velké poděkování za jejich šikovnost.

Ocenění výtvarníků

děti

Před prázdninami vyhlásil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Vynálezy, které změnily svět“. Autoři těch nejlepších prací si v úterý 22. září převzali přímo od hejtmana hodnotné ceny v podobě mobilních telefonů, MP3 přehrávačů a poukazů na dopravu na výlet. Potěšitelné je, že mezi dětmi z celého kraje výrazně uspěly i děti ze Žlutic. Všichni jsou žáky paní učitelky Vaňatové z výtvarného oboru ZUŠ.

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Akce ZUŠ