Beseda "Saferinternet"

Dne 27.1.2015 proběhla na druhém stupni beseda žáků s lektory Saferinternet (www.saferinternet.cz) . Žáci 6. ročníků řešili téma "Co nám může hrozit na internetu?" a žáci 7.-9.ročníků  "Co je to, když se řekne kyberšikana?"  Beseda byla dvouhodinová a jejím cílem bylo žáky informovat nejen o nebezpečí, která na nás číhají na sociálních sítích a internetu vůbec, ale i na právní důsledky většinou neuváženého chování, které má za cíl poškodit druhou osobu. Myslím, že beseda byla pro žáky nejen zajímavá, ale hlavně užitečná a poradila žákům co dělat v kyberprostoru když ...

 

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Metodik prevence