Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady byly zvoleny - za oprávněné osoby Ing. Zdeňka Poláková a Monika Heidenreichová, z řad pedagogů Mgr. Vendula Kuchtová a Mgr. Michaela Smyslová.

Volby do školské rady - seznam kandidátů

Volby do školské rady se uskuteční 4. listopadu 2015 od 7.45 do 17 hodin. Volí se v knihovně školy tajným hlasováním. Volič má povinnost prokázat svoji totožnost, pokud není členům volební komise osobně znám.

Attachments:
Download this file (Kandidáti 15.odt)Kandidáti 15.odt[ ]14 kB

Základní informace

Školská rada (dále jen ŠR) je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků.

Cílem ŠR je pravidelná komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků prostřednictvím členů volených z řad rodičů. Účelem této komunikace je výměna podnětů, vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího procesu, předcházení konfliktních a krizových situací v rámci vzdělávacího zařízení, usnadnění a zefektivnění spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci.

Do ŠR jsou jmenováni zástupci z řad města, zákonných zástupců žáků a pedagogů.

Sídlem ŠR je ZŠ Žlutice.

Ve školním roce 2012/2013 byla zvolena nová školská rada. Její funkční období je tři roky. ŠR se stává ze šesti členů, z nichž dva jmenuje zřizovatel školy, dva volí zákonní zástupci žáků a dva členové jsou zvoleni z řad pedagogických pracovníků.

Současné složení ŠR:

Ivana Strejčková
Václav Slavík

Zdeňka Poláková
Monika Heidenreichová

Michaela Smyslová
Vendula Kuchtová (předsedkyně ŠR)


Kontakt na ŠR:

skolskarada_(zavináč)_zszlutice.cz
(znaky _(zavináč)_ nutno nahradit znakem @)

Aktualizováno úterý, 05. únor 2013 14:16

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Rady při škole Školská rada