Znáte Kolešovský jasan?

V nedávné době se žáci navštěvující volitelný předmět vlastivědný seminář zúčastnili tradiční exkurze na horu Vladař a ke Kolešovskému jasanu. Vrch Vladař znají všichni. Je všeobecně známo, že na něm i v jeho okolí bylo velmi rozsáhlé pravěké hradiště, víme i o zbytcích ochranných valů i o husitské epizodě, ke které došlo v 15. století. Všeobecně známý je i fakt, že se na jižním svahu hory rozkládá několikahektarová přírodní rezervace chránící některé teplomilné rostliny a zbytek přírodního dubohabrového porostu.

 Co ale víme o překrásném stromu, který nelze přehlédnout, jedeme-li po silnici od Kolešova ve směru na Močidlec? Uprostřed louky tu stojí mohutný jasan, který nás zaujme tvarem své koruny a hlavně svou rolí, kterou sehrává v celé místní krajině. Zhruba před dvěma lety byl na náš návh vyhlášen "památným stromem" a je zapsán v oficiálním seznamu státní Agentury ochrany přírody a krajiny. Čím je významný? Ani ne tak svým stářím (odhaduje se "pouze" na asi 100 let), ale spíše krásou a mohutností své koruny a především svou širší krajinotvornou funkcí. Několik základních údajů: výška asi 17 metrů, šířka koruny až 24 metrů, obvod kmene v obvykle měřené výšce asi 309 cm.

Za pozornost stojí i samotná louka, které jasan vévodí. V některých obdobích roku je nádherně rozkvetlá a snad jen ten, kdo nevidí, nechápe, že zničit ji nepřiměřeně intenzivním hospodařením by byla obrovská ztráta! V galerii fotografií najdete několik snímků z exkurze a také další obrázky, které již v minulosti pořídil náš bývalý žák Michael Bok.

 

 

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.