Seznam přijatých žáků

ZŠ a ZUŠ Žlutice zveřejňuje seznam žáků přijatých do 1. tříd naší školy pro školní rok 2016 / 2017.

Registrační číslo žáka obdrželi zákonní zástupci při zápisu do 1. tříd. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí si lze vyzvednout v kanceláři zástupkyně školy.

Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru školy pro své dítě zvolili naši školu.

Informace o studiu na středních školách v karlovarském kraji

Brožura k nalezení na tomto odkaze.

Přijímací řízení 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017

/viz kapitola 5.1 ze Souboru pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017, Čj.: MSMT-7896/2016-3/

Číst dál: Přijímací řízení 2016/2017

Specifické poruchy učení

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči

Mohou být způsobeny genetickým dědictvím, úrazem, nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí (dřívější název lehká dětská encefalopatie) - což je drobné poškození tkáně mozku ve fázi vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od správné funkce mozku, přičemž ale není ovlivněna celková schopnost organismu, inteligence, ale jen specifické schopnosti v oblasti motoriky, vnímání, myšlení a jednání. Poškození mohlo vzniknou mnoha způsoby - infekcí během těhotenství matky, těžkým nebo předčasným porodem, těžším onemocněním novorozence nebo úrazem hlavy.

Číst dál: Specifické poruchy učení

Třídní schůzky

Dne 24. 11. 2015 proběhne od 18.00 h.  schůzka rodičů vycházejících žáků. Budou zde přítomni i zástupci středních škol.

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Vých. poradce