Nabídka ZUŠ

ZUŠ nabízí základní vzdělání ve dvou oborech - HUDEBNÍM a VÝTVARNÉM.
 
Hudební obor: Hra na zobcovou flétnu ( soprán, alt, tenor, bas), Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon (Es alt, tenor), Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na akordeon, Hra na housle, Bicí nástroje, Sólový zpěv.

 


PLACENÍ ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015:


 Školné se hradí bankovním převodem na číslo účtu ZŠ a ZUŠ Žlutice (č.ú. 0803164359/0800), popř. složenkou a to na celý školní rok nebo na pololetí. Kód žáka slouží jako var. symbol, který je přidělen učitelem hlavního oboru nebo zást. řed. pro ZUŠ.


Žlutice:

Hudební obor- jeden nástroj (hodina) 2300,-/rok ( 1150,-/ ½ rok)

  • půjčovné nástroje – 300,-/rok

Bochov:

3000,-/ rok (1500,-/ ½ rok)

  • půjčovné nástroje – 300,-/rok

Chyše:

2600,-/rok (1300,-/ ½ rok)

  • půjčovné nástroje – 300,-/rok


Výtvarný obor:

1600,-/rok (800,-/ ½ rok)


Přijímací zkoušky do oborů ZUŠ na školní rok 2016/2017

Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech  6. 6. - 10. 6. 2016 od 13.00-17.00 hod. v sále ZUŠ.

Podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdaná řádně vyplněná přihláška. Formulář přihlášky bude k dispozici v sále ZUŠ nebo je možno vyplnit na www.izus.cz

Hudební obor: Hra na klavír, Hra na flétnu ( zobcové flétny, příčná flétna), Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na akordeon, Hra na kytaru, Hra na bicí nástroje, Sólový zpěv.

Výtvarný obor: Plošná a prostorová tvorba

Hudební obor

Příjímáme děti do přípravné hudební výchovy (PHV). Týká se dětí, které v září 2016 dovrší věku 5 let nebo nastoupí do 1.třídy základní školy.

U dětí zjišťujeme tyto schopnosti:

  • hudební sluch – zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón atd.
  • rytmické cítění – tleskáním či ťukáním opakovat krátký rytmický úsek
  • zpěv jednoduché lidové písně

  Při zkoušce také zjišťujeme fyzické předpoklady ke hře na zvolený hudební nástroj.

Výtvarný obor

U dětí zjišťujeme tyto schopnosti:

  • schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání
  • stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představyInzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Provozní informace