Přijímací zkoušky do oborů ZUŠ na školní rok 2016/2017

Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech  6. 6. - 10. 6. 2016 od 13.00-17.00 hod. v sále ZUŠ.

Podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdaná řádně vyplněná přihláška. Formulář přihlášky bude k dispozici v sále ZUŠ nebo je možno vyplnit na www.izus.cz

Hudební obor: Hra na klavír, Hra na flétnu ( zobcové flétny, příčná flétna), Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na akordeon, Hra na kytaru, Hra na bicí nástroje, Sólový zpěv.

Výtvarný obor: Plošná a prostorová tvorba

Hudební obor

Příjímáme děti do přípravné hudební výchovy (PHV). Týká se dětí, které v září 2016 dovrší věku 5 let nebo nastoupí do 1.třídy základní školy.

U dětí zjišťujeme tyto schopnosti:

  • hudební sluch – zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón atd.
  • rytmické cítění – tleskáním či ťukáním opakovat krátký rytmický úsek
  • zpěv jednoduché lidové písně

  Při zkoušce také zjišťujeme fyzické předpoklady ke hře na zvolený hudební nástroj.

Výtvarný obor

U dětí zjišťujeme tyto schopnosti:

  • schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání
  • stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představyInzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Provozní informace Přijímací zkoušky do oborů ZUŠ na školní rok 2016/2017