Nabídka ZUŠ

ZUŠ nabízí základní vzdělání ve dvou oborech - HUDEBNÍM a VÝTVARNÉM.
 
Hudební obor: Hra na zobcovou flétnu ( soprán, alt, tenor, bas), Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon (Es alt, tenor), Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na akordeon, Hra na housle, Bicí nástroje, Sólový zpěv.

 


PLACENÍ ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015:


 Školné se hradí bankovním převodem na číslo účtu ZŠ a ZUŠ Žlutice (č.ú. 0803164359/0800), popř. složenkou a to na celý školní rok nebo na pololetí. Kód žáka slouží jako var. symbol, který je přidělen učitelem hlavního oboru nebo zást. řed. pro ZUŠ.


Žlutice:

Hudební obor- jeden nástroj (hodina) 2300,-/rok ( 1150,-/ ½ rok)

Bochov:

3000,-/ rok (1500,-/ ½ rok)

Chyše:

2600,-/rok (1300,-/ ½ rok)


Výtvarný obor:

1600,-/rok (800,-/ ½ rok)